News

Midtøsten

Imdad Relief har bistått flere land i Midtøsten, inkludert Libanon, Gaza og Jemen. I disse landene finnes det mennesker og samfunn som lever i ekstrem fattigdom og står overfor sult, og tøffe levekår – især mennesker som bor i flyktningleirer. Imdad Relief har flere pågående prosjekter i Midtøsten, og vi jobber utrettelig med å hjelpe familier, barn og mennesker i nød. Vi tilbyr matrasjoner for å bekjempe sult og varme klær for å overleve gjennom kalde vintertider.  Mange mennesker spesielt de som bor i flyktningleir, er avhengige av nødhjelp for å overleve. Det kan innebære støtte i form av mat, rent vann, medisinsk hjelp eller klær – med dine donasjoner og med hjelp fra våre frivillige, kan vi bistå mennesker med å brødfø familiene sine og gi dem et håp om en lysere fremtid uten hungersnød, konflikt og fattigdom.
Full artikkel  →

Afrika

Imdad Relief Foundation har jobbet i flere av Afrikas land, inkludert Kenya, Nigeria og Gambia. Disse landene opplever naturkatastrofer og sult. I alle disse landene finnes det landsbyer som ligger i isolerte områder, uten de nødvendige verktøyene og ressursene for å overleve katastrofer. Tørke i det sørlige Afrika vil ifølge FN føre til alvorlig matmangel, og gjøre 45 millioner mennesker avhengig av humanitær hjelp for å overleve. Dette vil gjøre at vårt behov for å hjelpe der vil øke med tiden. Imdad Relief Foundation har delt ut matrasjoner og gitt familier nødvendige matforsyninger og sanitærprodukter, spesielt under C-19 pandemien.
Full artikkel  →

Bangladesh

Bangladesh er et land med 161,4 millioner innbyggere og enda flere bor i landet som flyktninger. I Bangladesh finner vi den største flyktningeleiren i verden, og landet opplever ofte katastrofer som ras, flom og epidemier.  Selv om Bangladesh har gjort fremskritt og tiltak for å redusere fattigdom, er dette fortsatt et av de verdens fattigste land. Innbyggerne som bor under fattigdomsgrensen, lever i en daglig kamp for å finne rent vann og mat.  Vi hjelper Rohingya-flyktninger i Bangladesh Imdad Relief Foundation startet reisen mot Bangladesh for å støtte Rohingya-flyktninger som flyktet fra Myanmar (Burma) etter å ha lidd forfølgelse fra regjeringen i 2017. Rundt en million Rohingya-flyktninger flyktet fra sitt eget land etter konflikten mellom minioriteten Rohingya-muslimer og regjeringen.  Da konflikten brøt ut så vi at det ville være et stort behov for hjelp. Bangladesh er et land som i utgangspunktet har dårlig økonomi og de ville ikke være i stand til å håndtere flyktningkrisen alene. Med støtte fra Cox Bazar reiste vårt team til Bangladesh oktober 2017 Vi dro til Myanmar-grensen for å redde flyktningene og hjelpe dem med medisin, mat, klær, vann og byggingen av bambushus og sanitærannleg. Ved hjelp av donasjoner har vi bygget hjem og skoler for flyktningene i Bangladesh. Siden den gang har Team Imdad fortsatt å støtte flykningene og vi kommer til og fortsette med dette så lenge behovet finnes. 
Full artikkel  →

The Gambia

The Gambia is a country where almost 60% of the population live below the poverty line. Despite being geographically the smallest country in Africa, the Gambia is home to over 2 million people. Although the government has taken steps to improve the economic situation and the education system, th...
Full artikkel  →

Yemen

Every fifth child in Yemen is malnourished. The need for emergency aid in Yemen is urgent. Yemen is a country with a population of 50.5 million inhabitants. Over 24 million of these people live daily in need, and access to clean water is limited. More than 9.58 million children do not have acces...
Full artikkel  →

Pakistan

Pakistan har en befolkning på 202,2 millioner innbyggere, og mange husholdninger lever i fattige landlige områder. Disse områdene er ofte isolerte, og nasjonale tiltak og inngrep når dermed ikke frem til dem. Pakistan opplever årlig tilbakevendende katastrofer som ras og flom, og ulikheten mellom rik og fattig er enorm. De fattige i Pakistan lever med skittent drikkevann og manglende sanitæranlegg. 41 millioner i Pakistan sliter med underernæring Mange familier i Pakistan sliter med å finne mat, utvinne avlinger og har minimal tilgang på rent vann som følge av tørke, flom og andre gjentatte naturkatastrofer. 41 millioner mennesker lever med underernæring, og over en tredjedel av landets befolkning har ikke nok å spise. Gapet mellom de rike og de fattige i Pakistan blir særlig synlig når vi ser på helsetilbud og tilgang på rent og trygt drikkevann. Imdad Relief Foundation har jobbet i Pakistan og har bistått sykehus med manglende ressurser.  Her har vi gitt verktøyene som trengs for dialysebehandling og annet grunnleggende utstyr for å behandle sykdom. Med din hjelp har vi vært i stand til å tilby gratis behandling til de syke, noe som gir dem en bedre livskvalitet og større sjanse for å bryte fattigdomssirkelen. Vårt kontor i Pakistan bistår de trengende Mange mennesker som bor på landsbygden og under fattigdomsgrensen, legger seg sultne om kvelden, uten å vite hvor deres neste måltid vil komme fra. Med din hjelp er vi i stand til å distribuere mat til kristne minoriteter, så vel som familier og foreldreløse barn i løpet av den hellige måneden Ramadan. Våre frivillige og vårt lokale kontor gjør det mulig for oss å yte humanitær hjelp til de mange trengende i Pakistan. Ved å fokusere på å forbedre livskvaliteten gjennom rent vant, gode sanitærforhold, gratis helsehjelp og næringsrike måltider, kan vi endre livet til mange trengende over hele landet. Ved å lukke gapet mellom de rike og de fattige, kan vi forandre liv i Pakistan.
Full artikkel  →

Gaza

An ongoing humanitarian crisis The Gaza Strip is home to 67.3% of the Palestinian population, equivalent to 1.85 million people living in an extremely high-density area. The unsustainable economic situation in Gaza has left many children in extreme poverty, without education, and with a need for...
Full artikkel  →