Om Oss

Hjelp til de som trenger det mest

Imdad Relief Foundation er en Norsk veldedighetsorganisasjon som har bistått med beredskap- og katastrofehjelp over hele verden siden 2009. Vi jobber ut i fra et muslimsk verdigrunnlag og vi er tilstede i over 10 ulike land, hvor vi deler ut mat, rent vann og bistår samfunn med bedre utdanningstilbud og støtte. 

Våre frivillige jobber både internasjonalt og nasjonalt, mens de sprer bevissthet og støtter utvikling på en verdig måte: Uavhengig av bakgrunn, religion og kjønn.

Veldedighet basert på frivillighet og donasjoner

Imdad Relief Foundation er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig arbeid og engasjement for og hjelpe andre. Medlemmene våre jobber frivillig og får ikke lønn for jobben, 100% av innsamlede midler brukes til hjelpe prosjekter og drift av disse.


Våre frivillige består av unge nordmenn som hjelper vanskeligstilte samfunn. Dette gjør at de frivillige blir mer bevisste på hvor heldige de er som bor i Norge.


Ved å hjelpe de trengende og fattige i andre land får de se sine egne liv i et nytt perspektiv, noe som gjør at de verdsetter sine egen friheter og privilegier mer. Det at vi jobber på denne måten skaper mer bevissthet rundt problemene som finnes i verden.

Hvordan vi hjelper

Våre fokusområder er:


  • Å bygge fungerende infrastruktur for å gi folk rent vann

  • Å støtte utdanning for å gi barn en vei ut av fattigdom

  • Nødhjelp til sårbare samfunn som er påvirket av katastrofer

  • Mathjelp for å bekjempe kronisk sult og underernæring

  • Helsetjenester for å forebygge sykdom hos barn


Helsetjenester, skoler og rent vann

Verdens vannkrise er en av våre største prioriteringer. Vi vil spre bevissthet rundt hvordan sårbare samfunn påvirkes av mangelen på rent drikkevann.


Forurenset vann er en stor sykdomskilde, som kan hindre barn i å gjennomføre skolegang. Dette gjør at vi mener rent, trygt vann bør være en prioritering når det hjelper å bidra i utviklingsland.


Vi har bygget skoler i fattige områder for å kunne gi folk tilgang på en god utdannelse og muligheten til å komme seg ut av fattigdom. Ved å sikre at sårbare samfunn har tilgang til skoler og gode helsetjenester gir vi innbyggerne muligheten til et mer verdig liv.

En bedre framtid og et verdig liv

Med hjelp fra våre frivillige, våre støttespillere og dine donasjoner kan vi gi de trengende håp om en bedre framtid. Dette gjøres gjennom å skape trygge og gode levevilkår og verdig humanitær hjelp.