Afrika

Imdad Relief Foundation har jobbet i flere av Afrikas land, inkludert Kenya, Nigeria og Gambia. Disse landene opplever naturkatastrofer og sult. I alle disse landene finnes det landsbyer som ligger i isolerte områder, uten de nødvendige verktøyene og ressursene for å overleve katastrofer.

Tørke i det sørlige Afrika vil ifølge FN føre til alvorlig matmangel, og gjøre 45 millioner mennesker avhengig av humanitær hjelp for å overleve. Dette vil gjøre at vårt behov for å hjelpe der vil øke med tiden.

Imdad Relief Foundation har delt ut matrasjoner og gitt familier nødvendige matforsyninger og sanitærprodukter, spesielt under C-19 pandemien.