Pakistan

Pakistan har en befolkning på 202,2 millioner innbyggere, og mange husholdninger lever i fattige landlige områder. Disse områdene er ofte isolerte, og nasjonale tiltak og inngrep når dermed ikke frem til dem. Pakistan opplever årlig tilbakevendende katastrofer som ras og flom, og ulikheten mellom rik og fattig er enorm. De fattige i Pakistan lever med skittent drikkevann og manglende sanitæranlegg.

41 millioner i Pakistan sliter med underernæring

Mange familier i Pakistan sliter med å finne mat, utvinne avlinger og har minimal tilgang på rent vann som følge av tørke, flom og andre gjentatte naturkatastrofer. 41 millioner mennesker lever med underernæring, og over en tredjedel av landets befolkning har ikke nok å spise.

Gapet mellom de rike og de fattige i Pakistan blir særlig synlig når vi ser på helsetilbud og tilgang på rent og trygt drikkevann. Imdad Relief Foundation har jobbet i Pakistan og har bistått sykehus med manglende ressurser. 

Her har vi gitt verktøyene som trengs for dialysebehandling og annet grunnleggende utstyr for å behandle sykdom. Med din hjelp har vi vært i stand til å tilby gratis behandling til de syke, noe som gir dem en bedre livskvalitet og større sjanse for å bryte fattigdomssirkelen.

Vårt kontor i Pakistan bistår de trengende

Mange mennesker som bor på landsbygden og under fattigdomsgrensen, legger seg sultne om kvelden, uten å vite hvor deres neste måltid vil komme fra. Med din hjelp er vi i stand til å distribuere mat til kristne minoriteter, så vel som familier og foreldreløse barn i løpet av den hellige måneden Ramadan. Våre frivillige og vårt lokale kontor gjør det mulig for oss å yte humanitær hjelp til de mange trengende i Pakistan.

Ved å fokusere på å forbedre livskvaliteten gjennom rent vant, gode sanitærforhold, gratis helsehjelp og næringsrike måltider, kan vi endre livet til mange trengende over hele landet. Ved å lukke gapet mellom de rike og de fattige, kan vi forandre liv i Pakistan.